Lundby (O)

Lundby har anor från förkristen tid och namnet tyder på att det en
gång i tiden fanns en hednisk offerplats här. Byn tillhörde de största
i Bohuslän redan på den norska tiden. När Lundby blev svenskt 1253
fick Sverige land på båda sidor om Göta älv. Älvmynningen har haft en
strategisk betydelse. På Slottsberget fanns befästningen Lindholmens
slott redan under medeltiden. Berget var sedan under flera hundra år
en viktig plats ur försvarssynpunkt. Karl IX:s Göteborg I början av
1600-talet grundlade Karl IX en stad i Färjenäs, men stadens historia
blev kort eftersom danskarna brände ner den redan 1611. Idag är enda
synliga spåren från den tiden en kyrkoruin på berget ovanför
torrdockan. Vid 1700-talets början var Lundby by den största i hela
Göteborgs och Bohus län med sina 22 hemman. Öster om byn låg
Kvillebäckens färjestad. Därifrån utgick landsvägen mot Kungälv. Byn
förändrades vid storskiftet 1768 och laga skiftet 1829. De 20 hemman
som fick mark långt ifrån byn vid laga skiftet flyttade ut ur byn för
att få närmare till sin mark. Exempel på hemmansnamn är Brämaregården,
Biskopsgården och Länsmansgården. Den nuvarande stadsdelen Lundby har
alltså en annan avgränsning än den gamla byn. Industrialisering Redan
under 1700-talets sillperioder fanns industrier på Hisingen, som
salterier, trankokerier och tunnbinderier. Den verkliga
industrialiseringen började med anläggandet av varven. Från 1850-talet
och fram till 1880-talet torrlades de stora vassarna längs älven.
Lindholmens varv grundades på 1840-talet, Eriksbergs mekaniska
verkstad på 1850-talet och Götaverken (Göteborgs mekaniska verkstad)
flyttade över till den norra älvstranden på 1860-talet. Den första
Hisingsbron byggdes 1874 och ledde till att fler industrier
etablerades. Samtidigt växte befolkningen från cirka 1 000 personer
1850 till 13 000 vid införlivningen med Göteborgs stad 1906.
Sannegårdshamnen som blev Göteborgs kolhamn anlades efter denna
införlivning. Under 1910-talet anlades Frihamnen, på 1930-talet
Lindholmshamnen och på 1940-talet Lundbyhamnen. Bebyggelsen på
Lindholmen och Slottsberget är av riksintresse ur kulturhistorisk
synpunkt. Här byggde varvsarbetare själva sina bostadshus under senare
delen av 1800-talet. RSV 148000.