Personakt

57773525 Helena Petersdotter


Barn med 57773524 Karl Sigtryggsson

Barn:
28886762 Ulf Karlsson