Personakt

57773071 Ragnhild Skoftesdaqtter


Barn med 57773070 Asulf Guttormsson

Barn:
28886535 Torbjorg Assulvsdatter